De gevolgen van de coronacrisis voor onze parochie

Het begon zondag 1 maart nog vrij onschuldig: aan het begin van de viering werd een brief voorgelezen van de Nederlandse bisschoppen met als belangrijkste boodschappen: aangepaste regels voor de communie, geen hand bij de vredeswens of bij het verlaten van de kerk en geen wijwater meer gebruiken. We waren wel wat verrast maar probeerden te doen wat nodig was.
Maar het duurde nog geen twee weken en toen werd duidelijk dat er ingrijpender maatregelen noodzakelijk waren. Op vrijdag 19 maart lieten de Nederlandse bisschoppen weten dat alle vieringen voor de zaterdagavond en de zondag werden afgelast tot en met 31 maart. Daarmee werd meteen duidelijk dat ook de geplande Liudgerdag op 29 maart niet door kon gaan. Toch één van de jaarlijkse momenten waarop we als parochie ons samenzijn vieren.
Vlak voordat het schrijven van deze Vijfkracht moest worden afgerond kwam daar op woensdag 18 maart de boodschap overheen dat de maatregelen zijn verlengd tot 13 april. En dat betekent geen vieringen op Palmzondag, geen vieringen in de goede week en geen Paasviering.
En daar sta je dan als parochiebestuur: wat nu te doen? De Vijfkracht is al zo goed als af met allerlei informatie over wat we willen gaan doen in april. Maar van een aantal zaken weten we nu zeker dat ze niet doorgaan en van andere weten we niet zeker of ze door kunnen gaan. Want of we na 13 april de draad alweer op kunnen pakken, weten we op het moment van dit schrijven nog niet.
We hebben besloten om toch de Vijfkracht zoals die nu klaarligt gewoon te verzenden. Met deze extra bladzijden met de berichten over de coronacrisis. We willen u graag het volgende meegeven over wat we nu weten en hoe we uw op de hoogte willen houden:

 • Voor de laatste informatie over wat er na 13 april door zou kunnen gaan, houden we via de website op de hoogte: http://liudgerparochie.nl/
 • Het zou handig zijn als we u per email kunnen informeren over de laatste stand van zaken. Als u dat wilt kunt u uw email adres aan ons doorgeven via de coördinatoren van uw eigen geloofsgemeenschap. De kerk is wel beschikbaar voor bijzondere vieringen zoals begrafenissen, trouwerijen en doopdiensten. Maar daarvoor gelden wel beperkingen: sober en kleinschalig. Neemt u voor meer informatie contact op met de parochie-coördinatoren of met pastores Dorus Wubbels en Nellie Hamersma.
 • We willen graag dat onze parochianen niet vereenzamen.  Het bezoeken van ouderen wordt afgeraden of is soms zelfs helemaal niet meer mogelijk. Daarom ons advies: bel elkaar wat vaker op en houdt zo contact met elkaar. Dit vragen we aan iedereen, maar in het bijzonder aan onze vaste bezoekers van de bezoekgroepen.
 • We willen graag nog uw aandacht vragen voor onze medemens veraf en dichtbij. Voor de Vastenaktie kunt u geld overmaken op het bankrekeningnummer dat te vinden is op de eerste pagina van de Vijfkracht onder vermelding van “Vastenaktie” Of u kunt gebruik maken van de machtiging die we hebben meegegeven met de Vijfkracht van maart. Voor de voedselbank kunt u levensmiddelen brengen, die blijven heel hard nodig. 
 • Zolang er de komende tijd geen vieringen zijn willen we de kerken dagelijks openen voor een moment van persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje. Dat gaan we doen vanaf maandag 23 maart dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan en daar ook een gift voor de Vastenaktie of levensmiddelen voor de voedselbank inleveren. Ook zullen we zorgen dat er voor u de laatste informatie op papier beschikbaar is.
 • Er zijn diverse manieren om op afstand mee te kunnen leven. De bekendste is de wekelijkse Eucharistieviering op zondag bij de KRO. We zullen de komende tijd daar zelf als parochie ook iets aan toevoegen. We weten op dit moment nog niet precies hoe.

Tot slot willen we u vragen in de kerk of thuis te blijven bidden. Om hulp in tijden van deze crisis.   Om beterschap voor hen die ziek zijn.  Om rust in vrede voor hen die zijn gestorven. Uit dankbaarheid en om kracht voor allen die vitaal werk voor ons doen: in de zorg, voor ons voedsel en andere onmisbare taken. Om wijsheid en verstand voor onze bestuurders, zowel van alle overheden als van onze kerk.

Dank u wel, gezondheid en zegen gewenst! 

 

 

 

 

 

 

Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen