Carnaval in het noorden

Van de vijf geloofsgemeenschappen van de Liudgerparochie is Kloosterburen zich aan het voorbereiden op het carnaval. In tegenstelling tot Brabant, waar de eerste tekenen van het carnaval al te zien zijn op straat, wordt in Kloosterburen nog gewerkt aan de praalwagens. 
Het carnaval vindt dit jaar plaats in de krokusvakantie van 21 tot en met 25 februari. Op zaterdag 22 februari om 18.49 uur is er een viering in de St. Willibrorduskerk waarbij iedereen van harte welkom is. 
Kloosterburen heeft sinds 1970 een carnavalsvereniging. Het dorp is samen met Ter Apel het enige Groningse dorp waar uitgebreid carnaval wordt gevierd. De katholieke wortels stammen uit de twaalfde eeuw. De naam Kloosterburen verwijst naar de twee kloosters die er hebben gestaan, Oldeklooster en Nijenklooster. Oldeklooster werd in 1175 gesticht door de Ordo Canonici Regularis Praemonstratensis (O. Praem.), in het Nederlands premonstratenzers of norbertijnen.
Nijenklooster verwijst naar het Nieuwe klooster, dat in 1204 werd opgericht. De monniken vertrokken naar het nieuwe klooster, dat oorspronkelijk in de monding van de Hunze lag. Het klooster zou zijn platgebrand rond 1536, evenals het Nijenklooster in Fivelingo. Bij de reductie van Groningen (reductio - terugbrengen) naar de Republiek, de capitulatie van de stad Groningen voor het leger van prins Maurits van Nassau, werd het klooster opgeheven. Dit betekende het einde van de Spaanse overheersing.

 

 

Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen