Blijken van waardering uitgereikt

In de H. Jacobus de Meerderekerk is op zondag 28 april 2019 de Liudgerpenning uitgereikt aan parochiaan Bertie de Jong (90) uit Uithuizen. Hij heeft veel betekend voor de H. Liudgerparochie. Vele jaren onderhield hij het kerkhof en zorgde hij ervoor dat de parochianen in een groot aantal straten van Uithuizen het parochieblad op tijd in de bus kregen. Ook bij de mensen in Hunsingoheerd bracht hij de Vijfkracht. Wij bedanken hem hartelijk voor al het werk dat hij heeft gedaan.
Drie weken geleden ontving ook Henk ten Boer uit Uithuizen de Liudgerpenning. Hij kreeg de hoogste onderscheiding binnen de parochie uitgereikt op zondag 7 april door pastor Nellie Hamersma. Henk ten Boer onderhield vele jaren het kerkhof: hij knipte de heggen, onderhield het toegangspad en hij zorgde er voor dat het rondom de kerk onkruid- en bladvrij was. Wanneer het sneeuwde maakte hij de paadjes begaanbaar. Als dank hiervoor ontving hij de Liudgerpenning.
De Liudgerpenning werd in 2015 geïntroduceerd door het pas aangetreden parochiebestuur na de fusie van de vijf noordelijke parochies Delfzijl, Uithuizen, Bedum, Wehe-den Hoorn en Kloosterburen op 13 februari 2015. Er is toen een parochiezegel gemaakt met daarop de beeltenis van de heilige Liudger. Van dit zegel is ook een penning gemaakt om uit te kunnen reiken aan mensen die zich actief hebben ingezet voor de parochie. Tevens werden er vijf plaquettes geplaatst op een duidelijk herkenbare plaats in de kerkgebouwen om de onderlinge verbondenheid tussen de vijf geloofsgemeenschappen te symboliseren. Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen