Locatieraad

Locatieraad

De locatieraad van de Geloofsgemeenschap St.-Bonifatiuskerk te Wehe den Hoorn wordt gevormd door de volgende personen:
Voorzitter:             Dhr. Eric v.d. Klei                              
Secretaris:             Mevr. Anja Kemp 
Budgethouder:     Dhr. Durk Miedema
Gebouwen en Begraafplaats:   Dhr. Co Haring

Ruimschoots een jaar geleden zijn vijf kleinere parochies opgegaan in één grote Heilige Liudgerparochie N-G. Dat bracht op bestuurlijk gebied natuurlijk grote veranderingen met zich mee. Iets dat niet is veranderd is het bestaan van de vele verschillende werkgroepen. De ene werkgroep komt wat meer in de schijnwerpers dan de andere, maar allemaal samen dragen zij bij aan het goed functioneren van elke locatie. Het Locatiebestuur WdH heeft een oude gewoonte weer opgepakt om met regelmaat te vergaderen samen mét de werkgroepen, zodat iedereen meer van het reilen en zeilen op de hoogte is, hetgeen de onderlinge band zeker versterkt.
(naar een tekst van de Locatievoorzitter Eric v d Klei)   

 

 

 


Contact

 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen
 • Wehe den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  telefoon 05 95 57 12 59
  mobiel 06 30 11 37 08