Over het ontstaan van de voormalige H. Bonifatiusparochie

  Na het jaar 1594 was ook in Groningen en de Ommelanden het beleiden van het katholicisme formeel verboden. Tevens werden vele katholieken beperkt in het uitoefenen van hun beroep en werden hen rechten ontnomen. Dat gold ook voor de katholieke jonkergeslachten. Het duurde meer dan een eeuw voordat er in deze voor katholieken min of meer vijandige situatie enige verandering kwam. In die voorbije jaren was wel sprake van enige missionering in de Ommelanden, maar steeds in het geheim. De geschiedenis laat zien dat in Den Hoorn in het jaar 1727 officieel werd gestart met een doop-en trouwboek. In 1730 kwam Ignatius Martens naar hier en met hem werd deze plaats de vaste plek van de statie. Dit kon mede doordat deze plaats zich bevond tussen de Saaksumborg en de Lulemaborg, beide bewoond door katholieke jonkers. Ondanks dat het voorzichtig bleef manoeuvreren voor de katholieken in de Ommelanden slaagde Ignatius Martens er in dat er een stuk grond beschikbaar kwam voor de bouw van een eerste kerk. Het begin van de parochie Op den Hoorn. Ignatius Martens overleed op 18 februari 1755.Honderd jaar later vindt men bij het ruimen van het kerkhof op zijn kist een bordje met opschrift waarvan u de afbeelding ziet.   

Contact

 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen
 • Wehe den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  telefoon 05 95 57 12 59
  mobiel 06 30 11 37 08