Sint Jacobuslied

Sint Jacobuslied                                                      

melodie: Aan U, o Koning der eeuw    tekst: H. Brouwer †, Uithuizermeeden

Wij denken op deze feestdag

ook aan onze kerkpatroon,

die in zijn leven de Heer zag

in Jezus, de mensenzoon.

Zijn aard was als de donder,

vol dreiging en geweld,

Maar hij volgde toch het wonder )

der liefde door God gesteld.          )         2x

Wel dacht hij als zo velen

aan wapens en geweld

om die wereld  zo te helen,

door pijn en kwaad gekweld.

Maar door Gods geest gegrepen

ging hij toch de weg van het kruis.

Hij heeft de Heer begrepen,        )

de liefde werd zijn huis.                                 )           2x

Wij bidden U, o Jacobus:

Geef ons uw kracht en moed

uw dappere weg te volgen,

die ook ons verlossen moet.

In Compostella rust gij

in de vrome Spaanse grond,

Bescherm in tij en ontij                  )

uw kerk op Oethoezer grond.     )            2x


Contact

 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93