Parochie

In 1676 werd in Bedum een rooms katholieke statie (letterlijk standplaats = parochie) gevestigd, die bediend werd door rondtrekkende geestelijken uit de stad Groningen en later door Fransiscanen. Tegen 1740 werd een rooms katholiek kerkgebouw ingericht als schuilkerk, het huis van pater Van der Schilden, vrijwel zeker op de plaats van de huidige pastorie. Nadat koning Willem I de troon had bestegen, kwam er eindelijk voor katholieken werkelijke vrijheid van godsdienst en is de parochie heropgericht. Aanvankelijk was de parochie nog gewijd aan de heilig walfridus, maar in 1855 werd Maria patronesse en dus werd ook de kerk naar Maria vernoemd.
Tegenwoordig is de Mariatenhemelopneming kerk onderdeel van de Heilige Liudger parochie

Contact

 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen
 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80