Jongeren

Als het maar gezellig is. Dat is wel een belangrijk uitgangspunt voor bij ‘Jong Liudger’, de jongeren-afdeling van de Liudgerparochie. Dat is de afdeling van de jongeren in de parochie, een afdeling met een eigen Facebookpagina en vooral: met eigen activiteiten.

Plezier en gezelligheid

Andere jongeren ontmoeten, plezier en gezelligheid zijn van groot belang. Maar ook is het prettig dat er af en toe activiteiten zijn waar je met elkaar kunt praten over zaken die je bezig houden.

Een dropping en een barbecue staan dit jaar op de agenda, maar ook zijn er jongerenvieringen.

Het motto ‘Oog voor elkaar’ geldt voor de hele parochie, en dus ook voor de jongeren. Daarom zijn er soms activiteiten, zoals het bezoeken van ouderen. Of een high tea aansluitend op een jongerenviering.

Ook zijn er uitstapjes, zoals tijdens een jongerenweekend van het Jongerenplatforn Bisdom Groningen – Leeuwarden. Of een bezoek aan Adventurepark Waddenfun in Wehe den Hoorn.

Verder geldt ook voor de jongerenafdeling: je kunt het zo leuk maken als je zelf wilt. Dus heb je ideeën of vind je dat er meer activiteiten of uitstapjes mogen komen: ga vooral je gang. En oh, ja: we zoeken nog iemand om een Instagram-pagina van Jong Liudger bij te houden.

Bekijk hier in ieder geval alvast Facebook-pagina van Jong Liudger.

Jongerennieuws