Caritas Liudgerparochie

CARITAS   Heilige Liudgerparochie 20161. Wat is Caritas? Dat is de eerste vraag die mensen stellen als wij vertellen dat onze nieuwe Heilige Liudgergemeenschap vertelt dat zij sinds kort een gefuseerde Caritas heeft...
Van oudsher kende elke parochiegemeenschap een kerkbestuur en een armenbestuur – de laatste om zich te bekommeren om mensen in financiële nood.
Met de verschuiving in de kerk van kerkbestuur naar parochiebestuur, werd het voormalig Armenbestuur omgedoopt in P.C.I., Parochiële Caritas Instelling – Caritas betekent 'liefde' niet te verwarren met 'Amor' wat 'liefde van de ene mens naar de andere betekent: Caritas betekent 'naastenliefde'.
In elke gemeenschap van gelovigen, ook in 2016, doen zich bij mensen persoonlijk financiële noden voor : soms door werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, soms door ziekte of echtscheiding, soms door een foute aankoop of een tegenvallende opbrengst of oogst.
De Kerk heeft daarin een functie en een plicht. Daar precies speelt de Caritas een rol. 

2. Belangrijk is dan dat er geld is om mee te helpen. Dat geld heeft altijd op een aparte rekening gestaan en de enigen die weten hoeveel geld er op die rekening staat, zijn de leden of het dagelijks bestuur van de Parochiële Caritas Instelling. 

3. In elk van onze vijf kerkgemeenschappen was oorspronkelijk een Armenbestuur. Echter, in de loop der tijden zijn de gelden van de besturen van Kloosterburen en Delfzijl opgegaan in de gelden van het Parochiebestuur. Die hebben dan ook vaak rechtstreeks de noden van mensen gelenigd. In Wehe den Hoorn is  het geld op een aparte rekening blijven staan, in Uithuizen en Bedum zijn de plaatselijke Caritas-verenigingen altijd blijven bestaan – ook zij hebben in de loop der tijden veel noden gelenigd. De Caritas Uithuizen heeft nog van het geld uit het verleden revenuen – daarvan bekostigt zij de noden die zich voordoen. De Caritas Bedum is bezitter van  een woning – natuurlijk heeft zij onkosten aan dit pand, maar ook de revenuen. Daarmee is zij ook in staat mensen te helpen. 

4. Voor de fusie tot Heilige Liudgerparochie was het echter nodig dat alle vijf gemeenschappen zich zouden committeren tot een gezamenlijke Caritas...Na drie jaar voorbereiding en besprekingen is dit nu een feit. 
5. De gezamenlijke Parochiële Caritas Instelling heeft een dagelijks bestuur en leden uit alle vijf kerkgemeenschappen......

Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen