Belangrijke adressen

Belangrijke adressen
A.
Ability:
Hoofdkantoor: Nijverheidsweg 12, 9981 GJ Uithuizen
Postadres: Postbus 18, 9980 AA Uithuizen
Telefoon: 0595-431398
Fax: 0595-433626
Website: www.abilitybv.nl
Email: informatie@abilitybv.nl

B.
Belastingdienst:
Bezoekadres: Engelse Kamp 6, 9722 AX Groningen
Telefoon: 0800-0543
Postadres: Postbus 418, 9700 AK Groningen

Buurtzorg Eemsmond zie onder T. 

Bureau Jeugdzorg Groningen:
Bezoekadres Waterloolaan 1
Postadres: Postbus 1203, 9701 BE Groningen
Telefoon: 050-5239200
Fax: 050-5239371
Website: www.bjzgroningen.nl
Email: info@bjzgroningen.nl

C.
Cliëntenraad van Sociale Zaken en Werk
Adres: Borgweg 45,9951 BB Winsum
T.a.v. de heer J. Meijerhof
Telefoon: 0595-441768
E-mail: meijerhof45@zonnet.nl

D.
De Blauwe Schuit, centrum voor cultuur, educatie en welzijn
Adres: Warfstraat 1, 9951 BS Winsum
Telefoon: 0595-443269
Fax: 0595-442384
Website: www.deblauweschuitwinsum.nl
Email: info@deblauweschuitwinsum.nl

Doktersdiensten Groningen
Postadres: Postbus 5064, 9700 GB Groningen
Bezoekadres: Damsterdiep 191c, 9713 EC Groningen
Telefoon: 050-3168400
Telefoon (spoed): 0900-9229
Fax: 050-3112635
Website: www.doktersdienstengroningen.nl

G.
Groningse Kredietbank (GKB)
Adres: Eendrachtskade Zuidzijde 2, 9726 CW Groningen
Telefoon: 050-3675222
Direct nummer voor inwoners van gemeente Winsum : 050-3675994
Direct nummer voor inwoners van gemeente De Marne: 050-3675542
Website: www.gkb.groningen.nl
Email: gkb@sozawe.groningen.nl

Gemeenschappelijke gezondheidsdient
Postadres: Postbus 584, 9700 AN Groningen
Bezoekadres: Hanzeplein 120, 9713 GW Groningen
Telefoon: 050-3674000
Website: www.hulpverleningsdienstgroningen.nl
Email: icg@hvd.groningen.nl

Gemeente Bedum
Postadres: Postbus 38, 9780 AA Bedum
Bezoekadres: Schoolstraat 1, Bedum
Telefoon: 050-3018911
Fax: 050-3018247
Website: www.bedum.nl

Gemeente Delfzijl
Postadres: Postbus 20000,9930 PA Delfzijl
Bezoekadres: Johan van den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl
Telefoon: 0596-140596
Fax: 0596-630712
Website: www.delfzijl.nl
Email: gemeente@delfzijl.nl

Gemeente Eemsmond
Postadres: Postbus 11,9980 AA Uithuizen
Bezoekadres: Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen
Telefoon: 0595-437555
Website: www.eemsmond.nl
Email: algemeen@eemsmond.nl

Gemeente De Marne
Postadres: Postbus 11, 9965 ZG Leens
Bezoekadres: R. Ritzemastraat 2, Leens
Telefoon: 0595-575500
Fax: 0595-571249
Website: www.demarne.nl

Gemeente Winsum
Postadres: Postbus 10, 9950 AA Winsum
Bezoekadres: Hoofdstraat W. 9951 AC Winsum
Telefoon: 0595-447777
Fax: 0595-442230
Website: www.winsum.nl

H.
Hulpdienst De Helpende Hand
Adres: Borgweg 48 (Zorgcentrum Winkheem kamer 225), 9951 BG Winsum
Telefoon: 0595-442925
Email: helpendehandwinsum@hotmail.com
Contactpersoon: Mevr. L. Nieman-Trip

Humanitas
Thuisadministratie, afdeling ’t Hoogeland/De Marne (waaronder Winsum)
Voor o.a. ondersteuning bij (financiële) administratie
Per adres: coördinator Luit Havinga
Mensingeweersterweg 2-B, 9967 PA Eenrum
Telefoon: 0595-491815

K. 
Kamer van Koophandel Groningen
Adres: Leonard Springerlaan 15, 9727 KB Groningen
Telefoon: 050-5205888
Fax: 050-5264852
Website: www.groningen.kvk.nl
E-mail: info@groningen.kvk.nl

Kinderopvang Kids2B (Dagopvang-Buitenschoolse Opvang-Peuterspeelzaal-Gastouder)
Centraal kantoor: Bedumerweg 2a, 9959 PG Onderdendam
Telefoon: 050-3688000
Fax: 050-3011154
Locatie Winsum: Hamrik 2, 9951 JH Winsum
Telefoon: 0595-442989
Email: winsum@kids2b.nl
Website: www.kids2b.nl

Kledingbank Maxima-Het Hogeland
Adres: De Werf 5, Winsum
Telefoon: 06-13884839
Website: www.kledingbankmaxima.nl

M.
Maatschappelijk Werk
Gemeente Winsum
Het Maatschappelijk Werk houdt spreekuur op woensdag van 10.00 – 11.00 uur in het Gezondheidscentrum Winsum, Meeden 3B te Winsum, telefoon: 0595-443516.
U kunt langskomen of telefonisch contact opnemen voor een aanmelding of informatie.

Gemeente De Marne
Het Maatschappelijk Werk houdt spreekuur op vrijdag tijdens het CJG spreekuur (spreekkamer Zorgloket) van 11.00 – 12.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens, tel. 0595-575500. U kunt langskomen of telefonisch contact opnemen voor een aanmelding of informatie.

Gemeente Eemsmond
Maatschappelijke dienstverlening
Stichting MJD, locatie Eemsmond, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen
Telefoon: 0595-437555
Email: info@mjd.nl
Website: www.mjd.nl

N.
Nationale Ombudsman
Postadres: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 151, 2594 AG Den Haag
Telefoon: 070-3563563
Fax: 070-3607572
Website: www.ombudsman.nl

P.
Platform Gehandicapten Beleid Winsum
Postadres: Postbus 120, 9950 AC Winsum
Telefoon: 0595-442602
Fax: 0842-113610
Email: arwert19@zonnet.nl

Politiebureau Bedum
Postadres: Postbus 588, 9700 AN Groningen
Bezoekadres: De Vlijt 8, 9781 NR Bedum
Telefoon: 0900-8844

Politiebureau Delfzijl
Bezoekadres: Johan van den Kornputplein 5, 9934 EA Delfzijl
Telefoon: 0900-8844

Politiebureau Leens
Postadres: Postbus 588, 9700 AN Groningen
Bezoekadres: R. Ritzemastraat 11, 9965 TD Leens
Telefoon: 0900-8844

Politiebureau Uithuizen
Bezoekadres: Kerkplein 20, Uithuizen
Telefoon: 0900-8844

Politiebureau Winsum
Postadres: Postbus 588, 9700 AN Groningen
Bezoekadres: De Werf 5, 9951 EZ Winsum
Telefoon: 0900-8844

R.
Rechtshulp Noord Advocaten
Adres: Stedumermaar 8, 9735 AC Groningen
Telefoon: 050-5474760
Fax: 050-3138586
Website: www.rechtshulpnoord.nl
Email: info.gron@rechtshulpnoord.nl

S.
Schuldhulpmaatje
Rots in de branding voor medemens in nood
Telefoon: 0900-1177771
Website: www.schuldhulpmaatje.nl

Solidair Groningen en Drenthe
Bouwen aan een sociale en rechtvaardige samenleving.
Website: www.solidairgroningen&drenthe.nl

Stichting Babyspullen.... omdat elk kind recht heeft op een goede start!
Telefoon: 072-7370263
Website: www.stichtingbabyspullen.nl

Sociaal Raadslieden
Maandag t/m donderdag op afspraak. U kunt op deze dagen een telefonische afspraak maken tussen 9.00 en 10.00 uur.
Telefoon: 0596-650787

Sociale dienst Bedum, de Marne en Eemsmond
Telefoon: 0595-750300

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Adres: Cascadeplein 5
Postadres: Postbus 576, 9700 AN Groningen
Telefoon: 050-3169000
Fax: 050-3169009
Website: www.svb.nl

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Postadres: Postbus 19, 9950 AA Winsum
Bezoekadres: Werkplein Noord-Groningen, Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951 BX Winsum
Telefoon: 06-42439616
Website: www.vrijwilligersgroningen.nl
Email: vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl

Vrijwilligers Vacature Bank Eemsmond
Industrieweg 7, 9981 HJ Uithuizen
Telefoon: 0595-433245
Website: vrijwilligersgroningen.nl
Email: vvbeemsmond@hetnet.nl

Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden
Postadres: Postbus 19, 9919 ZG Loppersum
Telefoon: 0596-572129
Website: www.st-ab.nl

Stichting MEE Groningen
Postadres: Postbus 1346, 9701 BH Groningen
Bezoekadres: Koeriersterweg 26a, 9727 AC Groningen
Telefoon: 050-5274500
Fax: 050-5275859
Website: www.meegroningen.nl
Email: tca@meegroningen.nl

Stichting Voedselbank Het Hogeland
Adres: Lombok 1, 9951 SC Winsum
Telefoon: 06-10440763 / 06-30159075
Website: www.Voedselbankhethogeland.nl
Email: info@ voedselbankhethogeland.nl
secretariaat@voedselbankhethogeland.nl

Stichting Welzijn Delfzijl
Postadres: Postbus 248, 9930 AE Delfzijl
Telefoon: 0596-650787
Website: www.s-w-d.nl
Email: info@s-w-d.nl

Stichting Welzijn en Vluchtelingenwerk Winsum
Adres: De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, 9951 BS Winsum
Telefoon: 0595-441123

T.
Thuisadministratie zie onder Humanitas

Thuiszorg Groningen
Postadres: Postbus 707, 9700 AS Groningen
Telefoon: 0900-8615
Website: www.thuiszorg-groningen.nl
Email: klantenservice@thuiszorg-groningen.nl

Thuiszorg Groningen, Gezondheidscentrum Winsum
Adres: De Meeden 3e,9951 HZ Winsum
Telefoon: 0900-8615

Thuiszorg Noord
Hoofdstraat 186a, 9982 AL Uithuizermeeden
Telefoon: 0595-745020
06-51583909
Website: www.thuiszorgnoord.nl
Email: thuiszorgnoord@gerack.nl

TSN Thuiszorg Groningen
Vestiging Uithuizen, Havendwarsweg 2b, 9981 JS Uithuizen
Telefoon: 0595-432367
Website: www.tsn-thuiszorg.nl
Email: uithuizen@tsn-thuiszorg.nl

Buurtzorg Eemsmond
Locatie Uithuizen, Gezondheidscentrum Havendwarsweg 2c, 9981 JS Uithuizen
Locatie Warffum, Gezondheidscentrum Oosterstraat 12, 9989 AD Warffum
Telefoon: 06-29605115
Website: www.buurtzorgnederland.com
Email: info@buurtzorgnederland.com

V.
Voedselbank zie onder Stichting Voedselbank Het Hogeland

Vrijwilligerswerk zie onder Steunpunt Vrijwilligerswerk

W.
Website www.werkpleinnoord-groningen.nl

Werkgroep Vrienden van de Arme Kant van Winsum
Adres: Kerspel  28, 9951 VB Winsum, t.a.v. Harm Walma
Telefoon: 0595-435534 / 06-23672464
Email: armekant.winsum@gmail.com

Werkgroep Vrienden van de Arme Kant van De Marne
Adres: Buitenlust 1, 9971 BP Ulrum, t.a.v. Gaatze Tol
Telefoon: 0595-401576 /  0595-441444
Email: g-tol@home.nl

Werkplein Ability
De EU investeert in uw toekomst
Voor inwoners van de gemeenten Bedum, De marne, Winsum en Eemsmond.
Adres: Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum
Correspondentie:
Adres: Postbus 19, 9950 AA Winsum
Telefoon: 0595-750300 (bereikbaar van 9.00-12.30 uur)
Email: balie@werkpleinability.nl

Z.
Zorgcentra
Stichting ’t Gerack
Postadres: Postbus 49, 9980 AA Uithuizen
Telefoon: 0595-745010
Website: www.gerack.nl
Email: info@gerack.nl
2 vestigingen:
De Mieden: Uithuizermeeden
De Hunsingoheerd: Uithuizen

Stichting de 12-Hoven
Postadres: Postbus 31, 9950 AA Winsum
Bezoekadres: Bedumerweg 2, 9959 PG Onderdendam
Website: www.dehoven.nl
Telefoon: 050-3672060
Fax: 050-3672099
7 vestigingen:
Appingedam: Damsterheerd
Paasweide
Baflo: Viskenij
Bedum: Alegunda Ilberi
Delfzijl: Vliethoven
Winsum: De Twaalf Hoven
Winkheem

Stichting Zonnehuisgroep Noord
Postadres: Izarstraat 1, 9801 VH Zuidhorn
Telefoon: 0594-508508
Website: www.zonnehuisgroepnoord.nl
Email: contact@zonnehuisgroepnoord.nl
Ongeveer 22 vestigingen in de provincie Groningen, raadpleeg de website.


Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen