Belangrijke adressen

Belangrijke adressen
A.
Ability:
Hoofdkantoor: Nijverheidsweg 12, 9981 GJ Uithuizen
Postadres: Postbus 18, 9980 AA Uithuizen
Telefoon: 0595-431398
Fax: 0595-433626
Website: www.abilitybv.nl
Email: informatie@abilitybv.nl

B.
Belastingdienst:
Bezoekadres: Engelse Kamp 6, 9722 AX Groningen
Telefoon: 0800-0543
Postadres: Postbus 418, 9700 AK Groningen

Buurtzorg Eemsmond zie onder T. 

Bureau Jeugdzorg Groningen:
Bezoekadres Waterloolaan 1
Postadres: Postbus 1203, 9701 BE Groningen
Telefoon: 050-5239200
Fax: 050-5239371
Website: www.bjzgroningen.nl
Email: info@bjzgroningen.nl

C.
Cliëntenraad van Sociale Zaken en Werk
Adres: Borgweg 45,9951 BB Winsum
T.a.v. de heer J. Meijerhof
Telefoon: 0595-441768
E-mail: meijerhof45@zonnet.nl

D.
De Blauwe Schuit, centrum voor cultuur, educatie en welzijn
Adres: Warfstraat 1, 9951 BS Winsum
Telefoon: 0595-443269
Fax: 0595-442384
Website: www.deblauweschuitwinsum.nl
Email: info@deblauweschuitwinsum.nl

Doktersdiensten Groningen
Postadres: Postbus 5064, 9700 GB Groningen
Bezoekadres: Damsterdiep 191c, 9713 EC Groningen
Van Swietenlaan 2b, op het terrein van het Martini Ziekenhuis
Telefoon: 050-3168400
Telefoon (spoed): 0900-9229
Fax: 050-3112635
Website: www.doktersdienstengroningen.nl


G.
Groningse Kredietbank (GKB)
Adres: Eendrachtskade Zuidzijde 2, 9726 CW Groningen
Telefoon: 050-3675222
Direct nummer voor inwoners van gemeente Winsum : 050-3675994
Direct nummer voor inwoners van gemeente De Marne: 050-3675542
Website: www.gkb.groningen.nl
Email: gkb@sozawe.groningen.nl

Gemeenschappelijke gezondheidsdient
Postadres: Postbus 584, 9700 AN Groningen
Bezoekadres: Hanzeplein 120, 9713 GW Groningen
Telefoon: 050-3674000
Website: www.hulpverleningsdienstgroningen.nl
Email: icg@hvd.groningen.nl

Gemeente Bedum
Postadres: Postbus 38, 9780 AA Bedum
Bezoekadres: Schoolstraat 1, Bedum
Telefoon: 050-3018911
Fax: 050-3018247
Website: www.bedum.nl

Gemeente Delfzijl
Postadres: Postbus 20000,9930 PA Delfzijl
Bezoekadres: Johan van den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl
Telefoon: 0596-140596
Fax: 0596-630712
Website: www.delfzijl.nl
Email: gemeente@delfzijl.nl

Gemeente Eemsmond
Postadres: Postbus 11,9980 AA Uithuizen
Bezoekadres: Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen
Telefoon: 0595-437555
Website: www.eemsmond.nl
Email: algemeen@eemsmond.nl

Gemeente De Marne
Postadres: Postbus 11, 9965 ZG Leens
Bezoekadres: R. Ritzemastraat 2, Leens
Telefoon: 0595-575500
Fax: 0595-571249
Website: www.demarne.nl

Gemeente Winsum
Postadres: Postbus 10, 9950 AA Winsum
Bezoekadres: Hoofdstraat W. 9951 AC Winsum
Telefoon: 0595-447777
Fax: 0595-442230
Website: www.winsum.nl

Gezinnen in armoede:
Via gezinneninarmoede.nl kunnen gezinnen die in armoede leven en die in aanmerking willen komen voor een extraatje van Linda.foundation zich aanmelden. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid selecteren wij voor Linda.foundation de gezinnen die eventueel voor de aangeboden hulp in aanmerking komen.
Website: www.gezinneninarmoede.nl

H.
Hulpdienst De Helpende Hand
Adres: Borgweg 48 (Zorgcentrum Winkheem kamer 225), 9951 BG Winsum
Telefoon: 0595-442925
Email: helpendehandwinsum@hotmail.com
Contactpersoon: Mevr. L. Nieman-Trip

Humanitas
Thuisadministratie, afdeling ’t Hoogeland/De Marne (waaronder Winsum)
Voor o.a. ondersteuning bij (financiële) administratie
Per adres: coördinator Luit Havinga
Mensingeweersterweg 2-B, 9967 PA Eenrum
Telefoon: 0595-491815

K. 
Kamer van Koophandel Groningen
Adres: Leonard Springerlaan 15, 9727 KB Groningen
Telefoon: 050-5205888
Fax: 050-5264852
Website: www.groningen.kvk.nl
E-mail: info@groningen.kvk.nl

Kansen voor alle kinderen:
De partners zijn: Sticting Leergeld, jeugdcultuurfonds, stichting jarigejob en kinderhulp.
Website: www.kansenvoorallekinderen.nl

Kinderopvang Kids2B (Dagopvang-Buitenschoolse Opvang-Peuterspeelzaal-Gastouder)
Centraal kantoor: Bedumerweg 2a, 9959 PG Onderdendam
Telefoon: 050-3688000
Fax: 050-3011154
Locatie Winsum: Hamrik 2, 9951 JH Winsum
Telefoon: 0595-442989
Email: winsum@kids2b.nl
Website: www.kids2b.nl

Kledingbank Maxima-Het Hogeland
Adres: De Werf 5, Winsum
Telefoon: 06-13884839
Website: www.kledingbankmaxima.nl

M.
Maatschappelijk Werk
Gemeente Winsum
Het Maatschappelijk Werk houdt spreekuur op woensdag van 10.00 – 11.00 uur in het Gezondheidscentrum Winsum, Meeden 3B te Winsum, telefoon: 0595-443516.
U kunt langskomen of telefonisch contact opnemen voor een aanmelding of informatie.

Gemeente De Marne
Het Maatschappelijk Werk houdt spreekuur op vrijdag tijdens het CJG spreekuur (spreekkamer Zorgloket) van 11.00 – 12.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens, tel. 0595-575500. U kunt langskomen of telefonisch contact opnemen voor een aanmelding of informatie.

Gemeente Eemsmond
Maatschappelijke dienstverlening
Stichting MJD, locatie Eemsmond, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen
Telefoon: 0595-437555
Email: info@mjd.nl
Website: www.mjd.nl

N.
Nationale Ombudsman
Postadres: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 151, 2594 AG Den Haag
Telefoon: 070-3563563
Fax: 070-3607572
Website: www.ombudsman.nl

P.
Platform Gehandicapten Beleid Winsum
Postadres: Postbus 120, 9950 AC Winsum
Telefoon: 0595-442602
Fax: 0842-113610
Email: arwert19@zonnet.nl

Politiebureau Bedum
Postadres: Postbus 588, 9700 AN Groningen
Bezoekadres: De Vlijt 8, 9781 NR Bedum
Telefoon: 0900-8844

Politiebureau Delfzijl
Bezoekadres: Johan van den Kornputplein 5, 9934 EA Delfzijl
Telefoon: 0900-8844

Politiebureau Leens
Postadres: Postbus 588, 9700 AN Groningen
Bezoekadres: R. Ritzemastraat 11, 9965 TD Leens
Telefoon: 0900-8844

Politiebureau Uithuizen
Bezoekadres: Kerkplein 20, Uithuizen
Telefoon: 0900-8844

Politiebureau Winsum
Postadres: Postbus 588, 9700 AN Groningen
Bezoekadres: De Werf 5, 9951 EZ Winsum
Telefoon: 0900-8844

R.
Rechtshulp Noord Advocaten
Adres: Stedumermaar 8, 9735 AC Groningen
Telefoon: 050-5474760
Fax: 050-3138586
Website: www.rechtshulpnoord.nl
Email: info.gron@rechtshulpnoord.nl

S.
Schuldhulpmaatje
Rots in de branding voor medemens in nood
Telefoon: 0900-1177771
Website: www.schuldhulpmaatje.nl

Solidair Groningen en Drenthe
Bouwen aan een sociale en rechtvaardige samenleving.
Website: www.solidairgroningen&drenthe.nl

Stichting Babyspullen.... omdat elk kind recht heeft op een goede start!
Telefoon: 072-7370263
Website: www.stichtingbabyspullen.nl

Stichting De Vakantiebank.nl
Omdat iedereen op vakantie moet kunnen!
Stichting De Vakantiebank heeft als doel mensen met een inkomen rond bijstandsnorm, een week onbezorgde vakantie te bieden op een mooie en recreatieve locatie in Nederland. Om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen.
Website: www.devakantiebank.nl

Sociaal Raadslieden
Maandag t/m donderdag op afspraak. U kunt op deze dagen een telefonische afspraak maken tussen 9.00 en 10.00 uur.
Telefoon: 0596-650787

Sociale dienst Bedum, de Marne en Eemsmond
Telefoon: 0595-750300

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Adres: Cascadeplein 5
Postadres: Postbus 576, 9700 AN Groningen
Telefoon: 050-3169000
Fax: 050-3169009
Website: www.svb.nl

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Postadres: Postbus 19, 9950 AA Winsum
Bezoekadres: Werkplein Noord-Groningen, Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951 BX Winsum
Telefoon: 06-42439616
Website: www.vrijwilligersgroningen.nl
Email: vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl

Vrijwilligers Vacature Bank Eemsmond
Industrieweg 7, 9981 HJ Uithuizen
Telefoon: 0595-433245
Website: vrijwilligersgroningen.nl
Email: vvbeemsmond@hetnet.nl

Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden
Postadres: Postbus 19, 9919 ZG Loppersum
Telefoon: 0596-572129
Website: www.st-ab.nl

Stichting MEE Groningen
Postadres: Postbus 1346, 9701 BH Groningen
Bezoekadres: Koeriersterweg 26a, 9727 AC Groningen
Telefoon: 050-5274500
Fax: 050-5275859
Website: www.meegroningen.nl
Email: tca@meegroningen.nl

Stichting Voedselbank Het Hogeland
Adres: Lombok 1, 9951 SC Winsum
Telefoon: 06-10440763 / 06-30159075
Website: www.Voedselbankhethogeland.nl
Email: info@ voedselbankhethogeland.nl
secretariaat@voedselbankhethogeland.nl

Stichting Weggeefwinkel voor Elkaar
Adres: Waterstraat 66, 9934 LZ Delfzijl
Telefoon: 06-28418810
Website: www.weggeefwinkelvoorelkaar.nl/home

Stichting Welzijn Delfzijl
Postadres: Postbus 248, 9930 AE Delfzijl
Telefoon: 0596-650787
Website: www.s-w-d.nl
Email: info@s-w-d.nl

Stichting Welzijn en Vluchtelingenwerk Winsum
Adres: De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, 9951 BS Winsum
Telefoon: 0595-441123

T.
Thuisadministratie zie onder Humanitas

Thuiszorg Groningen
Postadres: Postbus 707, 9700 AS Groningen
Telefoon: 0900-8615
Website: www.thuiszorg-groningen.nl
Email: klantenservice@thuiszorg-groningen.nl

Thuiszorg Groningen, Gezondheidscentrum Winsum
Adres: De Meeden 3e,9951 HZ Winsum
Telefoon: 0900-8615

Thuiszorg Noord
Hoofdstraat 186a, 9982 AL Uithuizermeeden
Telefoon: 0595-745020
06-51583909
Website: www.thuiszorgnoord.nl
Email: thuiszorgnoord@gerack.nl

TSN Thuiszorg Groningen
Vestiging Uithuizen, Havendwarsweg 2b, 9981 JS Uithuizen
Telefoon: 0595-432367
Website: www.tsn-thuiszorg.nl
Email: uithuizen@tsn-thuiszorg.nl

Buurtzorg Eemsmond
Locatie Uithuizen, Gezondheidscentrum Havendwarsweg 2c, 9981 JS Uithuizen
Locatie Warffum, Gezondheidscentrum Oosterstraat 12, 9989 AD Warffum
Telefoon: 06-29605115
Website: www.buurtzorgnederland.com
Email: info@buurtzorgnederland.com

V.
Voedselbank zie onder Stichting Voedselbank Het Hogeland

Vrijwilligerswerk zie onder Steunpunt Vrijwilligerswerk

W.
Website www.werkpleinnoord-groningen.nl

Werkgroep Vrienden van de Arme Kant van Winsum
Adres: Kerspel  28, 9951 VB Winsum, t.a.v. Harm Walma
Telefoon: 0595-435534 / 06-23672464
Email: armekant.winsum@gmail.com

Werkgroep Vrienden van de Arme Kant van De Marne
Adres: Buitenlust 1, 9971 BP Ulrum, t.a.v. Gaatze Tol
Telefoon: 0595-401576 /  0595-441444
Email: g-tol@home.nl

Werkplein Ability
De EU investeert in uw toekomst
Voor inwoners van de gemeenten Bedum, De marne, Winsum en Eemsmond.
Adres: Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum
Correspondentie:
Adres: Postbus 19, 9950 AA Winsum
Telefoon: 0595-750300 (bereikbaar van 9.00-12.30 uur)
Email: balie@werkpleinability.nl

Werkplein Fivelingo
Werk, inkomen en participatie
Adres: Singel 27, Delfzijl
Website: www.werkpleinfivelingo.nl

Z.
Zorgcentra
Stichting ’t Gerack
Postadres: Postbus 49, 9980 AA Uithuizen
Telefoon: 0595-745010
Website: www.gerack.nl
Email: info@gerack.nl
2 vestigingen:
De Mieden: Uithuizermeeden
De Hunsingoheerd: Uithuizen

Stichting de 12-Hoven
Postadres: Postbus 31, 9950 AA Winsum
Bezoekadres: Bedumerweg 2, 9959 PG Onderdendam
Website: www.dehoven.nl
Telefoon: 050-3672060
Fax: 050-3672099
7 vestigingen:
Appingedam: Damsterheerd
Paasweide
Baflo: Viskenij
Bedum: Alegunda Ilberi
Delfzijl: Vliethoven
Winsum: De Twaalf Hoven
Winkheem

Stichting Zonnehuisgroep Noord
Postadres: Izarstraat 1, 9801 VH Zuidhorn
Telefoon: 0594-508508
Website: www.zonnehuisgroepnoord.nl
Email: contact@zonnehuisgroepnoord.nl
Ongeveer 22 vestigingen in de provincie Groningen, raadpleeg de website.


Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen