Nieuws

 • Terloops
  Het was nog vroeg, vijf uur en de slaap was weg. Ik ook, want een paar minuten later wandelde ik richting Westerdijkshorn. Het was een mooie zomermorgen. De natuur heeft ochtendgeuren, overdaggeuren en avondgeuren. Diep haalde ik adem. Het was…
 • Woordenrijk
  Lagere School jaren zestig. Aan de muur hing de letterkaart van uitgeverij Dijkstra in Groningen. Onderaan de kaart stond: ‘een goede hand in Nederland.’ De schrijfletters op de kaart waren ons voorbeeld. Zó moesten we dus leren schrijven.  Het begon…
 • Pelgrimswandeling op feestdag H. Jacobus
  Jaarlijks wordt op tal van plaatsen stilgestaan bij de naamdag van de apostel Santiago / Jacobus de Meerdere, 25 juli. De regiocommissie Groningen-Drenthe van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft dit vorig jaar bij wijze van proef ook voor…
 • Onze kerken zijn sinds 5 juli weer open, wèl even reserveren
  U bent hartelijk welkom bij de vieringen. U kunt per mail of telefonisch reserveren bij de coördinator  van uw locatie tussen vrijdag 12.00 uur en zaterdag 12.00 uur. Er zijn belangrijke hygiënemaatregelen en u krijgt een plaats op anderhalve meter…
 • Hersenspinsel
  Hij sloop heel langzaam, haast onmerkbaar langzaam over de bodem. De levende ondergrond was een tapijt van groen dat nóg langzamer had gegroeid. Hij keek zorgvuldig om zich heen, klaar om te springen. Zijn soort leefde op aarde lang voordat…
 • Kerken weer open voor vieringen
  Onze kerken mogen weer open. Na een tijd van zoveel mogelijk thuis blijven en online vieren omdat het coronavirus rondwaarde, kan het best spannend zijn om voor de eerste keer weer naar de kerk te gaan. Laten wij hopen voor…
 • Op vakantie als het kan
  Het is vakantietijd. We mogen dankbaar zijn dat we er weer op uit kunnen trekken ook al kun je nog niet overal naar toe en zal het dit jaar anders zijn door de coronapandemie. Er ontstaat tijd om ons te verwonderen…
 • Hulp aan mensen in nood
  De zorg voor de medemens in nood blijft actueel, ook in coronatijd. Cordaid verbindt acute noodhulp aan structurele ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, weerbaarheid en werk en inkomen. Wereldwijd voert Cordaid honderden projecten uit. Waaronder: goed onderwijs voor…
 • Feest van de Heilige Bonifatius
  Op 5 juni was het feest van de H. Bonifatius, de patroonheilige van ons bisdom Groningen-Leeuwarden. Bonifatius bracht het christendom naar het noorden. Hij was in alle opzichten een missionaris. In 754 werd hij omgebracht in Dokkum. Om Bonifatius te gedenken…
 • Kerkelijk leven op anderhalve meter- protocol bezoeken vieringen
  Hoe ziet het kerkelijke leven er binnen de ‘anderhalvemeternorm’ uit? De jongeren van de Liudgerparochie hebben er een leuk filmpje van gemaakt!