Op vakantie als het kan

Het is vakantietijd. We mogen dankbaar zijn dat we er weer op uit kunnen trekken ook al kun je nog niet overal naar toe en zal het dit jaar anders zijn door de coronapandemie.

Er ontstaat tijd om ons te verwonderen over mooie ontmoetingen, bijzondere gebouwen, over de aarde waarop we leven, over de schepping en we krijgen vooral ook meer tijd voor de ‘Bouwer van de wereld’. Zo omschrijft Thomas van Kempen God in zijn boek ‘Devote oproep tot de heilige communie – De navolging van Christus’.

Bisschop Ron van de Hout citeerde onlangs uit dit meditatieboek in zijn mooie preek tijdens de Bonifatius herdenking te Dokkum.
Het woord vakantie is overigens afgeleid van het latijnse woord vacatio, dat staat voor het vrij zijn van verplichtingen, vrijstelling of ontheffing.