11 november naamdag H. Martinus

Op 11 november is het Sint Maarten. Het is de naamdag van de H. Martinus, de bisschop van Tours in Frankrijk. De kinderen lopen met een lampion langs de huizen, zingen een lied en krijgen een traktatie.

Sint Martinus werd in 316 geboren in Hongarije. Hij is het meest bekend door zijn daad van barmhartigheid toen hij als Romeins militair, op een koude dag, bij de stadspoort van Amiens zijn rode soldatenmantel deelde met een bedelaar. In een droom nadien, zag hij dat hij zijn halve mantel met Jezus had gedeeld. Hij verliet het leger, liet zich dopen en werd kluizenaar in Ligugé bij Poitiers. Later werd hij bisschop van Tours. Hij overleed op een van zijn reizen in 397 in Candes.

Al snel werd hij wegens zijn voorbeeldig leven heilig verklaard en stond hij in hoog aanzien bij de toenmalige Frankische machtshebbers. Toen deze Franken onze Lage Landen veroverden en ook in Utrecht op het huidige Domplein het voormalige Romeinse castellum in bezit namen, bouwden zij daar een kerkje. Toen de Angelsaksische missionaris Sint Willibrord in de zevende eeuw naar de Lage Landen kwam om deze te kerstenen, vestigde hij zich in dit oude castellum; het begin van de Utrechtse kerk.

Sint Willibrord en Sint Bonifatius verbonden Sint Maarten voorgoed met Utrecht. De H. Martinus werd de schutspatroon van de stad Utrecht, van de regio en de kerk.